• ARHEOLOGIE ȘI POLITICĂ

  Arheologie şi politică în România (carte în format electronic - text complet)
  de Radu-Alexandru Dragoman, Sorin Oanță-Marghitu

  În volumul de faţă am reunit mai multe texte care, după cum indică şi titlul, se referă la diverse aspecte ale relaţiei dintre demersurile arheologice din România şi politică. […] Toate textele au ca numitor comun situarea practicii arheologice (inclusiv a măsurilor privind patrimoniul cultural) în context sociopolitic, în relaţie cu ideologiile dominante de la un moment dat şi în raport cu relaţiile de putere din cadrul sistemului academic.

 • MUZEU, EXPOZIȚII, OBIECTE

  Spaţiu şi timp în expoziţiile muzeului
  de Sorin Oanță-Marghitu

  Afară, Calea Victoriei inundată de soare pare proaspăt turnată în asfalt, şi se simte un suflu arheologic în toate, aerul vibrează dilatat şi statuia lui Traian răsare din trepte precum o descoperire nouă într-un oraş antic acoperit de mileniile deşertului. Undeva din dreapta, ca un far din depărtări, sclipesc câteva lumini calde, îmbibate de misterul Comorilor Chinei şi de solemnitatea mişcării publicului de la o vitrină la alta.

 • ARHEOLOGIE ȘI POLITICĂ
 • Manifest pentru o arheologie critică a capitalismului din România (text complet).
  de Radu-Alexandru Dragoman, Sorin Oanță-Marghitu

  Noi spunem: arheologia trebuie să treacă, dincolo de cristalul optimist al legislaţiei şi de aparenta ordine instaurată managerial, în banalul birocraţiei care construieşte cotidian puterea şi dominaţia, docilitatea şi obedienţa. […] Şi atunci vom înţelege că zilnic trăim şi construim un capitalism foarte diferit de produsul frumos ambalat pe piaţa ideilor conforme.

 • ARHEOLOGIE ȘI LITERATURĂ
 • Amintiri materiale: Muzeul inocenței de Orhan Pamuk
  de Radu-Alexandru Dragoman

  Ascuns faţă de zonele centrale ale Istanbului, în cartierul Çukurcuma, pe o stradă îngustă purtând același nume, se află un mic muzeu – Muzeul inocenţei. Intrând pe uşa muzeului, vizitatorul va afla că obiectele expuse şi modesta clădire ce le adăposteşte reprezintă vestigiile – arheologice aş spune şi aş sublinia eu – unei poveşti de dragoste încheiate tragic, petrecute în a doua jumătate a anilor 1970 şi prima parte a anilor 1980, între doi tineri, de vârste şi condiţii sociale diferite, pe nume Füsun şi Kemal.

 • PREISTORIE
 • O dată 14C de la Năeni-Zănoaga, Cetatea 1
  de Tiberiu Vasilescu

  În acest articol sunt prezentate o parte din rezultatele săpăturilor realizate între anii 2000 şi 2004 din punctul Cetatea 1 […]. Descoperirea unor oase de animal în interiorul unui vas în cadrul celui de-al doilea strat a permis obţinerea unei date radiocarbon ce, pe baza caracteristicilor tehnicilor decorative şi a formelor ceramice din sit este utilizabilă pentru datarea unui complex constând din resturi de podină arsă şi pereţi arşi, împreună cu resturi de vase sparte pe loc, atribuit etapei stilistice Monteoru Ia.

 • TRECUTUL RECENT/CONTEMPORAN
 • Materialitatea experimentului Piteşti. Eseu arheologic despre memoria represiunii şi rezistenţei în România comunistă / Materiality of the Piteşti Experiment. An Archaeological Essay on the Memory of Repression and Resistance in Communist Romania, Baia Mare: Eurotip, 2015

  de Radu-Alexandru Dragoman

  Consider că arheologii trebuie să utilizeze instrumentele specifice disciplinei lor pentru o înțelegere critică a lumii în care trăies și lucrează. [...] În acest volum am urmărit să arăt în ce constă memoria materială a Experimentului Pitești și rolurile jucate de obiecte în cadrul respectivelor evenimente și în politicile aferente ale memoriei din societatea românească contemporană.